חדר המדיה

יציבות ועוצמה פיננסית יוצאות דופן

מצגת לשיחת ועידה

document icon
מרץ 22, 2023

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים שנת 2022

Icon_download pdf 7.3 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
נובמבר 23, 2022

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים רבעון שלישי

Icon_download pdf 6.5 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
אוגוסט 17, 2022

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים רבעון שני

Icon_download pdf 6.3 mb

מצגת משקיעים לשיחת ועידה

document icon
מאי 31, 2022

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים רבעון ראשון 31.03.2022

Icon_download pdf 3.1 mb

מצגת משקיעים לשיחת ועידה

document icon
מרץ 25, 2022

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים 31.12.2021

Icon_download pdf 7.9 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
נובמבר 24, 2021

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים 30.9.2021

Icon_download pdf 6.9 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
אוגוסט 18, 2021

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים 30.6.2021

Icon_download pdf 7.0 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
מאי 26, 2021

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים 31.3.2021

Icon_download pdf 6.7 mb

מצגת לשיחת ועידה

document icon
דצמבר 31, 2020

מצגת לשיחת ועידה-דוחות כספיים 31.12.2020 המצגת פורסמה בתאריך 25/3/2021

Icon_download pdf 7.6 mb