דירקטוריון

דירקטוריון החברה מונה חברים בעלי קשת רחבה של ידע, מיומנויות וניסיון

דירקטוריון החברה מונה חברים בעלי קשת רחבה של ידע, מיומנויות וניסיון.
דירקטוריון החברה מתווה את מדיניותה הכללית של החברה ומפקח על ניהולה השוטף. כמו כן, הקים דירקטוריון החברה מספר וועדות הפועלות בהתאם להוראות הדין ולערכי הקבוצה ומסייעות לו לעקוב באופן שוטף כי פעילות החברה מנוהלת באחריות ובמקצועיות.
לצורך שמירה על עצמאות הדירקטוריון מכהנים בו שני דירקטורים חיצוניים ושני דירקטורים בלתי תלויים.

דנה עזריאלי

יו"ר דירקטוריון

נעמי עזריאלי

דירקטורית

ד"ר שרון עזריאלי

דירקטורית

מנחם עינן

דירקטור

אורן דרור

דירקטור

אהוד רצאבי

דירקטור חיצוני

יוסי שחק

דירקטור חיצוני

דן גילרמן

דירקטור בלתי תלוי