דירקטוריון

דירקטוריון החברה מונה חברים בעלי קשת רחבה של ידע, מיומנויות וניסיון

מועצת המנהלים מגדירה את מדיניותה הכלכלית של החברה ומפקחת על הניהול השוטף. כמו כן, המועצה ייסדה מספר וועדות הפועלות בהתאם לערכי הקבוצה ותורמות לכל ההיבטים של פיקוח אחראי על פעילות החברה. הדירקטוריון מורכב משני דירקטורים חיצוניים ושלושה דירקטורים בלתי תלויים; בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלי מומחיות מקצועית.

דנה עזריאלי

יו"ר דירקטוריון

נעמי עזריאלי

דירקטורית

ד"ר שרון עזריאלי

דירקטורית

מנחם עינן

דירקטור

צפורה כרמון

דירקטורית

אורן דרור

דירקטור

אהוד רצאבי

דירקטור חיצוני

יוסי שחק

דירקטור חיצוני

דן גילרמן

דירקטור בלתי תלוי