Azrieli-Corporate-responsability-header_1_11

אחריות תאגידית

בונים את הארץ. שומרים על הסביבה.

החזון שלנו

קבוצת עזריאלי היא חברה ישראלית, המובילה ובונה מרחבים חווייתיים, חדשניים, לכל אדם, בכל שלבי חייו. אנו מעצבים את הדרך בה אנשים עובדים, קונים וחיים, ומחויבים לאחריות עסקית, חברתית וסביבתית.

 

חזון הקיימות: המחויבות שלנו לקיימות באה לידי ביטוי באימוץ התחייבויות סביבתיות מתקדמות ובהעלאת הרף בנוגע להתנהלות ידידותית לסביבה. הקיימות היא חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלנו, שמאז ומתמיד התבססה על ראייה ארוכת טווח והכרה בצורך לשמור על הסביבה. אנו שואפים להיות מודל לחברה שנושאת באחריות לסביבה שלנו ולקהילה, לכל מחזיקי העניין שלנו וביניהם השוכרים, המבקרים, הדיירים, העובדים והספקים.

 

לקריאת הקוד האתי >

how we do it icon

אחריות סביבתית

על מנת להקטין את טביעת הרגל האקולוגית והפחמנית שלנו, הנכסים שלנו נבנים במרכזי ערים, ללא גריעת שטחי טבע פתוחים ומנוהלים בצורה מקיימת ויעילה אנרגטית. אנו מובילים כבר שנים בתחום הבניה הירוקה, ומחויבים לבניה ירוקה ב 100% מהנכסים שלנו, מתוך מחשבה על דור העתיד ומתוך מחויבות אמיתית להתנהלות עסקית אחראית ובת קיימא. השאיפה שלנו היא שכל נכסינו ינוהלו בהתאם לתקן LEED לבנייה ותפעול בר קיימא. כולנו, מההנהלה הבכירה ועד הצוותים בשטח, מאמינים ומחויבים למדיניות הזו, מתוך הבנה שהיא תשיא ערך רב לקבוצת עזריאלי ולמחזיקי העניין שלנו

how we do it icon

אחריות חברתית

קבוצת עזריאלי יוזמת ומנהלת נכסים רבים המשלבים שימושים שונים, אשר בהם עובדים, גרים, קונים ומבלים מאות אלפי בני אדם מדי יום. אנו מבינים את גודל השפעתנו על המרחב הציבורי, החברה והסביבה בה אנו פועלים, ועל כן, מחויבים לפיתוח הכלכלה הישראלית וחיזוקה, טיפוח הקשר עם הקהילה המקומית והארצית, והעצמת המחויבות לשמירה על הסביבה. העובדים שלנו הם הגורם המרכזי להצלחתה העסקית של הקבוצה. אנו מחויבים לעודד, לקדם ולפתח את העובדות והעובדים שלנו ברמה המקצועית והאישית, ולשפר את הרווחה שלהם בסביבת העבודה.

לדו"ח שיויון שכר לשנת 2022 >

לדו"ח שיויון שכר לשנת 2021 >

how we do it icon

אחריות כלכלית

מתוך מחויבות ואחריות עסקית לפיתוח הכלכלה הישראלית, אנו מתעדפים רכש מספקים מקומיים בכל תהליכי הרכש שלנו. אנו שואפים להפחית את ההשפעה הסביבתית הנובעת בין היתר מניוד סחורות, להרחיב את מעגל התעסוקה המקומי ולהעצים עסקים מקומיים, לשפר את החוסן הקהילתי ואת רמת ההכנסה של האוכלוסייה המקומית, וכתוצאה מכך לתרום לעידוד ופיתוח הכלכלה הישראלית.

החזון שלנו

קבוצת עזריאלי היא חברה ישראלית, המובילה ובונה מרחבים חווייתיים, חדשניים, לכל אדם, בכל שלבי חייו. אנו מעצבים את הדרך בה אנשים עובדים, קונים וחיים, ומחויבים לאחריות עסקית, חברתית וסביבתית.

 

חזון הקיימות: המחויבות שלנו לקיימות באה לידי ביטוי באימוץ התחייבויות סביבתיות מתקדמות ובהעלאת הרף בנוגע להתנהלות ידידותית לסביבה. הקיימות היא חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלנו, שמאז ומתמיד התבססה על ראייה ארוכת טווח והכרה בצורך לשמור על הסביבה. אנו שואפים להיות מודל לחברה שנושאת באחריות לסביבה שלנו ולקהילה, לכל מחזיקי העניין שלנו וביניהם השוכרים, המבקרים, הדיירים, העובדים והספקים.

 

לקריאת הקוד האתי >

how we do it icon

אחריות סביבתית

על מנת להקטין את טביעת הרגל האקולוגית והפחמנית שלנו, הנכסים שלנו נבנים במרכזי ערים, ללא גריעת שטחי טבע פתוחים ומנוהלים בצורה מקיימת ויעילה אנרגטית. אנו מובילים כבר שנים בתחום הבניה הירוקה, ומחויבים לבניה ירוקה ב 100% מהנכסים שלנו, מתוך מחשבה על דור העתיד ומתוך מחויבות אמיתית להתנהלות עסקית אחראית ובת קיימא. השאיפה שלנו היא שכל נכסינו ינוהלו בהתאם לתקן LEED לבנייה ותפעול בר קיימא. כולנו, מההנהלה הבכירה ועד הצוותים בשטח, מאמינים ומחויבים למדיניות הזו, מתוך הבנה שהיא תשיא ערך רב לקבוצת עזריאלי ולמחזיקי העניין שלנו

how we do it icon

אחריות חברתית

קבוצת עזריאלי יוזמת ומנהלת נכסים רבים המשלבים שימושים שונים, אשר בהם עובדים, גרים, קונים ומבלים מאות אלפי בני אדם מדי יום. אנו מבינים את גודל השפעתנו על המרחב הציבורי, החברה והסביבה בה אנו פועלים, ועל כן, מחויבים לפיתוח הכלכלה הישראלית וחיזוקה, טיפוח הקשר עם הקהילה המקומית והארצית, והעצמת המחויבות לשמירה על הסביבה. העובדים שלנו הם הגורם המרכזי להצלחתה העסקית של הקבוצה. אנו מחויבים לעודד, לקדם ולפתח את העובדות והעובדים שלנו ברמה המקצועית והאישית, ולשפר את הרווחה שלהם בסביבת העבודה.

לדו"ח שיויון שכר לשנת 2022 >

לדו"ח שיויון שכר לשנת 2021 >

how we do it icon

אחריות כלכלית

מתוך מחויבות ואחריות עסקית לפיתוח הכלכלה הישראלית, אנו מתעדפים רכש מספקים מקומיים בכל תהליכי הרכש שלנו. אנו שואפים להפחית את ההשפעה הסביבתית הנובעת בין היתר מניוד סחורות, להרחיב את מעגל התעסוקה המקומי ולהעצים עסקים מקומיים, לשפר את החוסן הקהילתי ואת רמת ההכנסה של האוכלוסייה המקומית, וכתוצאה מכך לתרום לעידוד ופיתוח הכלכלה הישראלית.

דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2021-2022

אנו גאים להציג את דוח האחריות התאגידית (ESG) של קבוצת עזריאלי לשנים 2021-2022, הכולל עדכונים מ- 2023. זהו הדוח הדו-שנתי השני של קבוצת עזריאלי, בו אנו מציגים את פעולותינו בתחום הקיימות הסביבתית והאחריות החברתית, לצד סדר העדיפויות שלנו לעתיד.

Dana Azrieli

"אחריות תאגידית היא חלק בלתי נפרד מהתרבות של קבוצת עזריאלי ובאה לידי ביטוי באסטרטגיות, במדיניות ובממשל התאגידי שלנו. הצבנו לעצמנו יעדי CSR  בכל אחד ממגזרי הפעילות שלנו. עובדי הקבוצה הם הנכס היקר ביותר שלנו, והם עומדים בליבת מחויבותנו לקיימות, מעורבות בקהילה ושמירה על הסביבה. בזכותם אנו מצליחים ליצור מרחבים למפגש בין אנשים תוך בנייה של עתיד אחראי ובר קיימא. בכל ליבנו אנו מאמינים שפעולותינו יכולות להשפיע לטובה על הסביבה, המשק והחברה."

דנה עזריאלי,

יו"ר הדירקטוריון

פרויקט סביבה עזריאלי

אחד המיזמים המשמעותיים שלנו הוא "פרויקט סביבה" – בו שמנו כיעד להפחית את כמות האשפה המועברת להטמנה ולהעלות את אחוזי המחזור ב- 50% עד 2025 . הפחתת האשפה להטמנה מתבצעת באמצעות הפרדתה לזרמים שונים במקור, העברתה למחזור, השבה לאנרגיה, לקולחין וכיו"ב. הפרויקט פועל בכ 13- נכסים כיום וצפוי להתרחב לכ- 18 נכסינו המרכזיים רבי- שימושים עד לסוף 2023 .הפרויקט מתוחזק בשיתוף עם מיזם "ירוק חברתי" – מיזם חברתי כלכלי המאפשר שילוב של אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים בשוק העבודה. שיתוף הפעולה מקדם שתי מטרות חשובות ביותר עבורנו: הפחתת אשפה להטמנה וקידום העסקה שוויונית ומגוונת. נכון למועד כתיבת הדוח, שיתוף הפעולה מוצלח מאוד וכולל העסקת כ- 31 עובדים עם מוגבלות במסגרתו.

צמצום ההשפעות הסביבתיות
environmental impact icon
arrow_down
50%
פחות אשפה תועבר להטמנה, עד 2025
environmental impact icon
arrow_up
18
מהנכסים הקיימים יוסמכו בתקן LEED O&M
environmental impact icon
arrow_up
80%
מהחניות יאפשרו התאמה להצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
environmental impact icon
arrow_up
40%
נשים בעמדות ניהוליות עד 2025

מדיניות בנייה ירוקה

מדיניות זכויות אדם

מדיניות נגישות


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/azrieligroup/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373