דוחות פיננסיים

שנים של איתנות פיננססית

2023

Q1

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

המשיכו לעקוב

  איש קשר

  אבי חבר

  ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי

  המשיכו לעקוב

   איש קשר

   אבי חבר

   ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי