חדר המדיה

יציבות ועוצמה פיננסית יוצאות דופן

ידיעות תקשורתיות

document icon
יולי 12, 2022

קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת שלוש סדרות אג"ח ותגייס כ-3 מיליארד ש"ח בריבית ממוצעת של 2% ומח"מ של 8.1 שנים

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
מאי 31, 2022

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
מרץ 25, 2022

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2021

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
נובמבר 24, 2021

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021. החברה מציגה תוצאות חזקות בכל הפרמטרים התפעוליים והשקעות של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח מתחילת השנה

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
אוגוסט 18, 2021

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2021. החברה מציגה תוצאות חזקות בכל הפרמטרים התפעוליים

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
מאי 26, 2021

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
מרץ 25, 2021

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2020

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
נובמבר 25, 2020

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020

Icon_download pdf 0.4 mb

ידיעות תקשורתיות

document icon
אוגוסט 19, 2020

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2020

Icon_download pdf 0.4 mb