דוחות פיננסיים

שנים של איתנות פיננססית

2016

Q1

Q2

Q3

Q4

המשיכו לעקוב

  איש קשר

  מורן גודר

  מנהל פעילות שוק ההון ואנליסט פיתוח עסקי

  המשיכו לעקוב

   איש קשר

   מורן גודר

   מנהל פעילות שוק ההון ואנליסט פיתוח עסקי