אסיפות כלליות

קבוצת עזריאלי אסיפות כלליות

2022

2021

המשיכו לעקוב

  איש קשר

  אבי חבר

  ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי

  המשיכו לעקוב

   איש קשר

   אבי חבר

   ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי