The Vision

About Us

The Vision

כקבוצת הנדל"ן המובילה והאיתנה בישראל, החזון לעתיד של קבוצת עזריאלי הוא להמשיך לעמוד בחוד החנית של העשייה הנדל"נית ולהוות גורם מוביל בייזום, בניה וניהול של נכסי נדל"ן מניבים איכותיים, מודרניים וחדשניים בישראל ובחו"ל.

הקבוצה תפעל להמשיך ולהתמקד בעסקי הליבה של פעילותה, תוך השקעה במנועי צמיחה חדשים ושימוש בטכנולוגית הבנייה המתקדמת ביותר.

קבוצת עזריאלי, בראשות יו"ר הדירקטוריון הגב' דנה עזריאלי, רואה חשיבות עליונה בהמשך פיתוח הקשר עם לקוחות הקבוצה: השוכרים, הסוחרים, הדיירים והמבקרים, תוך התמקדות בצרכיהם המשתנים של הלקוחות וזאת על-מנת לפתח מערכת יחסים אמינה וארוכת טווח המבוססת על הרצון להעניק לכל הלקוחות חווית קנייה ייחודית וחוויית שימוש מיטבית.

בכוונת קבוצת עזריאלי להמשיך להקפיד על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר לטובת קהל המשתמשים, כאשר בכל פעילויות הקבוצה ניתן דגש מיוחד על ניהול מצוין של הנכסים ותחזוקתם ברמת השירות הגבוהה והאיכותית ביותר.

על-מנת להמשיך ולהפיק ערך עבור בעלי המניות של הקבוצה, תמשיך קבוצת עזריאלי לנהוג על פי סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי ושקיפות מלאה; נמשיך לשמור על היציבות והאיתנות הפיננסיים המייחדים את הקבוצה ועל מדיניות דיבידנד אחראית והשקעת רווחי החברה בשיפור ושדרוג הנכסים.

לצד כל אלה, נשמור על הגמישות הניהולית וקבלת החלטות עיסקיות ענייניות ומהירות אשר יאפשרו לנו למנף את העוצמה הפיננסית של הקבוצה בכדי להגיב במהירות להזדמנויות הקיימות בשוק בארץ ובעולם.

קבוצת עזריאלי מקדשת את האחריות התאגידית כערך מן המעלה הראשונה, ועל-כן נוסיף לקדם ולטפח את ההון האנושי שהינו הנדבך העיקרי בהנעת הקבוצה ונמשיך לפעול מתוך מחויבות חברתית עמוקה להעמקת המעורבות, ההשקעה והתרומה לקהילה בישראל.