פרויקטים

אודות

קרקע בצומת הצ'ק פוסט

קרקע בשטח של כ-17.8 דונם הנמצאת באזור התעשייה של חיפה, בסמיכות לצומת הצ'ק פוסט. על הקרקע צפוי להיבנות בשני שלבים פרויקט שיכלול שטחי מסחר ומשרדים בהיקף כולל של כ-37 אלף מ"ר להשכרה וכ- 400 מקומות חניה. בשלב א' מתוכנן להבנות על הקרקע מבנה בן 2 קומות בהיקף של כ-12 אלף מ"ר וכ- 400 מקומות חניה אשר קומת הקרקע שלו תשמש כסופרמרקט.

החברה פועלת לאישור תכנית בינוי על ידי הוועדה המקומית אשר מהווה תנאי למתן היתר בניה.