פרויקטים

עזריאלי עכו תוספת קומות משרדים

אודות
פרויקט לתוספת שתי קומות משרדים מעל הקניון הקיים, בהיקף של כ-10,000 מ"ר.
בחודש יוני 2019, התקבל היתר לבניית הפרויקט.